GPS
N 42º 38' 28.1"
E 24º 21' 26.5"
къща, градина www
безжичен интернет

Начало

План на страноприемница "Енчева къща"

Стая 1а

Стая 1б

Стая 2

Стая 3

Стая 4

"Въ мазата"

Скара

Барбекю

Кафене "При Васко"

КОНТАКТИ

Васил Енчев
0888 436 024

Илиана Енчева
0886 423 274

Веселина Енчева
0888 569 841

e-mail

КЪДЕ СМЕ НИЕ

кръстовище

 

дувар

 

еркер

 

фасада

 

трева

 

общ поглед

Кликнете върха снимката, за да я видите в по-голям размер.

Страноприемница Енчева къща отваря врати през 2000г. През лятото на 2009г. е направен основен ремонт и саниране на стените. Къщата е паметник на културата, категория – „за сведение”. Собственост е на копривщенската фамилия Енчеви от 1959г., а преди това се стопанисва от техни съседи от същата Ламбовска махала. Старата възрожденска къща е скромна, само с две жилищни помещения в етажа и мазе в приземието. Разположена е на източната регулационна линия на имота в среден по големина двор от приблизително 360кв.м..

Сградата няма самостоятелна архитектурна ценност, но има стойност като част от ансамбъла. Затова проектното решение на арх. Христо Златев от 1962г. предвижда да се запази съществуващата старинна къща в частта си към улицата, където тя се наддава в еркер. Западната стая се събаря (поради пълната амортизация на постройката и опасността от срутване в тази част), като на нейно място се иззижда приблизително същия обем. Проектира се изцяло нова сграда, повдигната на 60см. от терена, на един етаж и се долепя до съществуващата. Под южната част на постройката се изкопава зимник.

стара къща нова къща

В архитектурно отношение се търси новата пристройка да не внася дисонанс в съществуващата среда. Така е съхранено и опазено разположението на къщата спрямо улицата, спрямо околните сгради и не се променя мащаба и силуета на квартала.

 

Това е важно, защото измежду всички български градове, Копривщица има най-добре съхранени възрожденска квартална структура и улична система, и е исторически и архитектурен резерват. Проектът на арх. Христо Златев е направен в проектанска организация „Софпроект” и е съгласуван с Института за паметници на културата. Сградата служи за жилище на фамилия Енчеви до 2000г., когато е преустроена функционално в жилищна сграда с четири стаи за гости, категория - 2 звезди.

От 2009г. „Енчева къща” предлага още една стая за гости – „стая 1б”, разположена в очертанията на някогашната възрожденска къща. Стаята с еркера към улицата („битовата стая”) е всъщност помещението „в’къщи” – сърцето на старата къща, но огнището не съществува и са направени още два прозореца в еркера. Тя е с по-ниска, автентична етажна височина и автентични размери. Подходът към нея е с три възходящи стъпала, своебразен пиедестал спрямо останалите помещения. Нощта в тази стая ще е със сигурност едно ново изживяване. Ако се почувствате странно и това Ви е неприятно, може да спуснете завесите и да прекратите контакта със светлините на нощна Копривщица, да включите телевизора...; ако сте склонни да продължите изживяването, може да вечеряте на свещ, върху трикраки столчета и да експериментирате как се спи на миндер широк 80 или само 70см. (обзавеждането включва освен двете легла и Г-образен миндер с ширина на дългата страна 80 см., а на късата 70см.)

 

следваща страница >>>

пейка

 

гнездо

 

градина

 

трева като кадифе

 

чимшир

 

маса с кафе

ЦЕНИ
1 СТАЯ / 1 НОЩУВКА

Стаи 1а, 1б, 2 - 60лв.

Стаи 3, 4 - 55лв.

ЦЕНА "ВЪ МАЗАТА"
По договаряне

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОПРИВЩИЦА

Нашето отечество България